Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima djeci branilaca za školsku 2018/2019 godinu općine Zavidovići

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije sa područja općine Zavidovići, da je na oglasnoj ploči općine Zavidovići,na WEB stranici i na oglasnoj ploči branilačkih udruženja objavljena preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima djeci branilaca za 2018/2019. školsku godinu.

Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima djeci branilaca za 2018/2019. školsku godinu obuhvata sve one koji su podnijeli zahtjev za dodjelu, kao i utvrđeni broj bodova.

Obavještavamo sve podnosioce zahtjeva da imaju pravo prigovora na preliminarnu listu u roku od 8 (osam) dana, po njenom isticanju na Oglasnoj ploči Općine Zavidovići, odnosno do 11.08.2018.godine.

Za sva dodatne informacije podnosioci zahtjeva mogu se obratiti Službi za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica , kancelarija broj 218.

PREUZIMANJE:
Preliminarna lista udžbenici 2018-2019