PRELIMINARNA LISTA OPĆINSKIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI OSTVARENIH PO JAVNOM POZIVU ZA 2018.GODINU

PRELIMINARNA-LISTA-OPĆINSKIH-PODSTICAJA-2018

Obračun podsticaja za proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća (malinu, kupinu i jagodu) bit će naknadno izvršen nakon što poljoprivrednici u datom roku dostave potvrde o predatoj količini voća u otkup.

Prigovori se podnose Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli.(22.08.2018.-29.08.2018 godine)