Predmet: Dostava poziva

PREDMET: DOSTAVA POZIVA

U prilogu ovog dopisa dostavljamo dole navedenim političkim subjektima POZIV da učestvuju u postupku javne dodjele biračkih mjesta u biračkim odborima koji će Općinska izborna komisija Zavidovići objaviti  dana  08. 08.2018. godine ( srijeda) sa početkom u 17.00  časova u zgradi Općine Zavidovići, velika sala Općinskih organa uprave.

Poziv se dostavlja slijedećim političkim subjektima ovjerenim za učešće na Općim izborima 2018. godine:

 • SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
 • NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 • HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP DR AS BIH, HDU BIH, HSS SR
 • HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
 • A-SDA ZA EVROPSKU BIH
 • MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES
 • KOMUNISTIČKA PARTIJA
 • LDS ZA BOLJITAK
 • NAŠA STRANKA
 • BOSS- BOSANSKA STRANKA MIRNES AJANOVIĆ
 • DF-GS- ŽELJKO KOMŠIĆ: BIH POBJEĐUJE !
 • SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
 • HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990
 • SMS SAVEZ MLADIH SNAGA
 • POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA
 • PRVA STRANKA
 • NEZAVISNI BLOK
 • A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU-ZAJEDNO
 • SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
 • SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA- SNSD
 • STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
 • NAROD I PRAVDA
 • DEMOKRATSKA FRONTA
 • LIJEVO KRILO
 • SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 • HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HSP BIH-HNL
 • NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
 • SAVEZ ZA STARI GRAD
 • SRPSKA LISTA
 • STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 • BPS-SEFER HALILOVIĆ
 • NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
 • LIBERALNA STRANKA LS BIH

Na osnovu člana 10. Stav 4 Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, Općinska izborna komisija Zavidovići, upućuje:

P O Z I V

 1. Političkom subjektu ovjerenom za učešće na Općim izborima 2018. godine, da dana 08.2018. godine (srijeda) u 17.00 časova, učestvuju u postupku javne dodjele mjesta u biračkim odborima, koje će objaviti Općinska izborna komisija Zavidovići. Postupak dodjele mjesta u biračkim odborima će se obaviti u zgradi Općine Zavidovići, velika sala Općinskih organa uprave. Potrebno je da svi predstavnici političkih subjekata koji će učestvovati u postupku javne dodjele mjesta u biračkim odborima dana  08.08.2018. godine imaju ovjereno ovlaštenje koje trebaju dostaviti Općinskoj izbornoj komisiji Zavidovići najkasnije prije početka postupka javne dodjele mjesta u biračkim odborima.
 2. Nakon okončanog postupka dodjele mjesta u biračkim odborima, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekti dužni su Općinskoj izbornoj komisiji dostaviti imena kandidata za članove biračkih odbora i njihove zamjenike za biračka mjesta gdje su dobili mjesto.
 3. Prijedlog za članove biračkih odbora, politički subjekti podnose u skladu sa odredbom člana 2.19 (10) Izbornog zakona BiH, i Pravilnik o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, vodeći računa da predloženi kandidati budu upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za to biračko mjesto i da su fizički sposobni za obavljanje poslova u biračkom odboru.
 4. Politički subjekti obavezni su, prilikom dostavljanja prijedloga za članove biračkih odbora , izbornoj komisiji dostaviti obrasce – SG-1- izjava predloženog člana biračkog odbora/ mobilnog tima, svojeručno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica političkog subjekta.
 5. Politički subjekti će, ako to izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o posjedovanju kvalifikacija i ispunjavanju uslova predloženih kandidata za članove biračkih odbora/ mobilnih timova.
 6. Ako politički subjekt ne dostavi obrazac –SG-1, odnosno podatke o posjedovanju kvalifikacija i ispunjavanja uslova predloženih kandidata, izborna komisija takav prijedlog za imenovanje člana biračkog odbora/mobilnog tima neće ni razmatrati.
 7. U prilogu poziva dostavljamo Vam kopiju obrasca –SG-1.

PREUZIMANJE:
KOPIJA OBRASCA SG-1