POZIV ZA VI SJEDNICU OIK ZAVIDOVIĆI

PREDMET:   Poziv za   sjednicu  OIK Zavidovići

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu OIK  Zavidovići, predsjednik OIK  Zavidovići  zakazuje VI sjednicu Općinske  izborne  komisije   Zavidovići, dana  17.09.2018. ( ponedjeljak) godine sa  početkom u 16:00 h.

Za  sjednicu se predlaže  slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa  prethodne  sjednice
2. Odluka o imenovanju osobe  za unos podataka na dan izbora
3. Odluka o formiranju mobilnih timova
4. Analiza urađenih aktivnosti
5. Razno

S poštovanjem!