POZIV ZA V SJEDNICU OIK ZAVIDOVIĆI

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu OIK  Zavidovići, predsjednik OIK  Zavidovići zakazuje V  sjednicu Općinske izborne komisije Zavidovići, dana  06.09.2018. godine  sa početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa IV sjednice
2. Prijedlog odluke o Biračkim odborima OIK Zavidovići
3. Prijedlog odluke o lokacijama biračkih mjesta
4. Prijedlog odluke o Planu obuke predsjednika,članova i zamjenika biračkih odbora

  1. Aktivnosti na prijemu izbornog materijala od CIK BiH

6.Prijedlog odluke o formiranju mobilnih timova

7.Izvještaj o aktivnostima na realizaciji propisa o akreditovanju posmatrača

8. Razno