POZIV ZA VII SJEDNICU OIK ZAVIDOVIĆI

 

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu OIK  Zavidovići, predsjednik OIK  Zavidovići zakazuje VII sjednicu  Općinske izborne komisije Zavidovići, dana  24.09.2018.godine (ponedjeljak)  sa početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedlog odluke o stručnom timu
3. Informacija o provedenim  aktivnostima OIK Zavidovići
4. Informacija o akreditovanju  posmatrača
5.Plan aktivnosti
6.Razno