POZIV ZA IX SJEDNICU OIK ZAVIDOVIĆI

Na osnovu člana 12.Poslovnika o radu OIK  Zavidovići, predsjednik OIK  Zavidovići zakazuje  IX sjednicu Općinske izborne komisije Zavidovići, dana 15.10.2018. godine sa početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Informacija o provedbi izbora OIK Zavidovići
3.Prijedlog odluka o angažmanu stručnog tima za pomoć u provedbi izbora
4. Razno