Poziv za IV sjednicu OIK Zavidovići

Na osnovu člana 12. Poslovnika o radu OIK  Zavidovići, predsjednik OIK  Zavidovići zakazuje  IV sjednicu Općinske izborne komisije Zavidovići, dana 17.08.2018. (petak) godine sa početkom u 16:00 sati.

Zasjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Prijedlog rješenja o lokacijama i adresama biračkih mjesta
3. Prijedlog rješenja za predsjednike, članove i zamjenike biračkih odbora OIK Zavidovići
4. Informacija o provedenim aktivnostima OIK Zavidovići
5. Prijedlog zaduženja u provedbi izbornih aktivnosti OIK Zavidovići
6. Razno