Počeli radovi na “Uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od novog mosta”

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo provela je postupak javne  nabavke i  odabir najpovoljnijeg  ponuđača a za  Projekat: „Uređenja lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od  novog  mosta“,   te  je potpisan je ugovor između  Agencije , Općine Zavidovići  i izvođača radova  „Gradnja 1“ d.o.o . Tešanj.

Pored  sredstava  koje je „Agencija  za  vodno područje rijeke Save“ obezbjedila  u iznosu od  196.234,34 KM (stotinudevedesetšesthiljada i dvijestotinetridesetčetiri i 34/100 KM)  , provela je  i postupak  imenovanja nadzora za navedene radove.

Zbog vremenskih uslova   „Gradnja 1“ d.o.o. Tešanj je  nedavno  krenuli sa  izvođenjem radova.

Takođe je okončana procedura za izvođenje radova na novoj  dionici uređenja obale u  iznosu od 100.000,00 KM.

Izvođač radova  je „Gradnja 1“ d.o.o. Tešanj. Očekivanja su i planovi da se  u narednoj godini nastavi  sa  uređenjem  riječnih obala kako nizvodno tako i  uzvodno prema  tzv. „Italijanskom naselju“ .