PLAN OBILASKA MOBILNOG TIMA 2018.GODINE

PLAN OBILASKA  MOBILNIH TIMOVA

     MOBILNI TIM I

  • U VREMENU OD 7,00 SATI DO 12,00 SATI OBILAZITI LICA SA PODRUČJA:

Mz Rujnica: Rujnica, Jolde, Kazići, Tursići, Husići

  • OD 12,00 SATI DO 13,00 SATI:

Mz Krivaja:  Krivaja

  • OD 13,00 SATI DO 16,00 SATI :

Mz.Krivaja-Smailbašići: Smailbašići, Šadići, Fazlići, Rijeka

  • OD 16,00 SATI DO 19,00 SATI

Mz  Vozuća: Vozuća, Osječani

MOBILNI TIM II

  • U VREMENU OD 7,00 SATI DO 8,00 SATI OBILAZITI LICA SA PODRUČJA:

Mz  Branilaca grada

  • OD 08,00 SATI DO 11,00 SATI:

Mz Dubravica

  • OD 11,00 SATI DO 13,00 SATI :

Mz Stipovići

  • OD 13,00 SATI DO 17,00 SATI

Mz Gostović: Lijevča, Borovnica, Sinanovići, Kučice

  • OD 17,00 SATI DO 19,00 SATI

Mz Mahoje

PREUZIMANJE:
PLAN OBILASKA MOBILNOG TIMA 2018