Pilot projekat selektivnog prikupljanja otpada (2012-2014)

Općina Roncadelle je podržala realizaciju pilot aktivnosti selektivnog prikupljanja otpada, uspostavljanje ekološkog ostrva za odvajanje materijala za recikliranje, studijsku posjeta Italiji,  edukativni program u školama, informativnu kampanja, razmjenu dobrih praksi između općina, te socio-ekonomsku analizu neformalnog prikupljanja otpada od strane romske populacije u Zavidovićima.

Najvidljivija djelatnost ovog projekta je bilo sedmično  prikupljanje otpada za reciklažu, koji je kao pilot projekat bio usmjeren na područje od oko 300 domaćinstava i 1000 stanovnika. Otpad se prikuplja, razdvaja, a zatim prodaje firmama  za recikliranje, čime se osigurava održivost projekta.

Najvažniji rezultati akcija  projekta  uključuju razvijenu svijest o upravljanju otpadom među javnim i privatnim subjektima, ojačanu razinu kompetencija administratora i tehničara iz Zavidovića, te pokrenuto odvajanje materijala za recikliranje u suradnji s lokalnom romskom zajednicom i školama.