VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA ŠESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 6. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići,
Odgovori na vijećnička pitanja sa 6. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići,
1. Zaključak po inicijativi vijećnika Adija Mahovac za donošenje Odluke o sponzorstvu i finansiranju troškova prijevoza za gostujuće utakmice sportskog kolektiva Ženski nogometni klub „Krivaja“ Zavidovići,
2. Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za donošenje odluke o produžetku rada ulične rasvjete u ruralnim dijelovima općine Zavidovići,
3. Zaključak po inicijativi vijećnika Admira Fojnice za oslobađanje od plaćanja taksi za izgradnju prvog objekta individualnog stanovanja (urbanistička saglasnost, građevinska dozvlaa) za mlade bračne parove do 35 godina starosne dobi.