VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA PETNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 15. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 15. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 15. sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Amera Avdičević za donošenje odluke o obaveznom intoniranju himne države Bosne i Hercegovine prije početka svake sjednice Općinskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Amera Avdičević za donošenje odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrić za zapošljavanje diplomiranog inženjera  elektrotehnike – energetski  smjer za poslove održavanja javne rasvjete na području općine Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžić za donošenje odluke o pokretanju postupka revizije diploma uposlenih u Općini Zavidovići i institucijama, ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Općina ZavidovićiHarisa Hodžić za donošenje odluke o pokretanju postupka revizije diploma uposlenih u Općini Zavidovići i institucijama, ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejić za izradu i realizaciju plana subvencije za povecanJe povrsrna zasijanih Litaicama,krompirom i drugim tradicionalnim poljoprivrednim proizvodima

Zaključak po inicijativi vijećnika Hakije Bošnjaković za donošenje Odluke o izmjeni Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 12/13, 10/15 i 11/19)