VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 6. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 6. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 6. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići -1

Dopuna odgovora na vijećnička pitanja sa 6. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići -2

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za kupovinu Krivajine vile s prijedlogom krajnje namjene objekta nakon kupovine

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za realizaciju inicijative za poboljšanje uže gradske jezgre

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrića za organizovanje pijačnog dana u Vozućoj, jednom sedmično, bilo kojeg dana u sedmici osim subote kada je pijačni dan u Gradu Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika vijećnika Šemsudina Skejića za uklanjanje divljih deponija na prodručju Grada Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za izradu i realizaciju plana subvencije za povećanje površina zasijanih žitaricama, krompirom i drugim tradicionalnim poljoprivrednim proizvodima

Zaključak po inicijativi vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o produženju postojećih autobuskih linija na relaciji Zavidovići – Ribnica za dodatnih 7 kilometara

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za izradu dinamičkog plana realizacije infrastrukturnog projekta „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pašin Konak“

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemsudina Skejića za realizaciju projekta regulacije oborinskih voda i adekvatne rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici „Zlatnih ljiljana“ na dionici od benzinske pumpe „Hifa“ do benzinske pumpe „Energopetrol“

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrića za donošenje Odluke o izdvajanju mjesnih ogranaka Stavci i Brijeg iz Mjesne zajednice „Kovači“ i donošenje Odluke o formiranju nove mjesne zajednice Stavci – Brijeg