VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA