VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 20. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 20. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Hamde Džinića za donošenje Odluke i u konačnici realizacije izgradnje javne rasvjete u naseljenom mjestu Stošnica, MZ „Vozuća“ (sve faze do realizacije)

Zaključak po inicijativi vijećnika Demira Buljubašića za uređenje ili izgradnju puta koji bi povezao naseljeno mjesto Kučice i 9. kilometar

Zaključak po inicijativi vijećnika Šemse Fehrića za izradu Protokola o predstavljanju Grada Zavidovići prilikom obilježavanja značajnih datuma Grada Zavidovića, prilikom zvaničnog proslavljanja državnih praznika na području Grada Zavidovića, te prilikom posjeta državnih, federalnih i kantonalnih organa zakonodavne i izvršne vlasti Gradu Zavidovići