VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA