VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 12. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 12. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Fojnica Admira za raspisivanje Javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola u obilježavanju značajnih datuma za državu i lokalnu zajednicu u pisanju literarnih radova

Zaključak po inicijativi vijećnika Fojnica Admira za dopunu Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići, Član 24. stav (3)

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina da se izvještaji o radu mjesnih zajednica razmatraju posebno za svaku mjesnu zajednicu

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina za saniranje Spomen-obilježja u naseljenom mjestu Sinanovići

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina da se u Budžetu Grada Zavidovići i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunkacije i zaštitu okoline ZDK za 2024. godinu, planira izgradnja trotoara odnosno postavljanje cijevi i nasipa u već postojećem kanalu duž regionalne ceste R-466, na relaciji od mosta ispod MZ „Gostović“ pa do raskrsnice za Borovnicu kod OŠ „Gostović“ u dužini od 1400 m

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina za ažuriranje Strategije integriranog razvoja Općine Zavidovići 2017.-2026.

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina za uspostavljanje nove poslovne zone Potklečka polja – Rasadnik

Zaključak po inicijativi vijećnika Polić Ajdina za uspostavljanje nove industrijske zone Kučice

Zaključak po inicijativi vijećnika Bošnjaković Hakije za hitnu sanaciju puta Sinanovići – Lijevča – Bajvati – Mahoje

Zaključak po inicijativi vijećnika Džinić Hamde za postavljanje saobraćajne signalizacije u ulici „8. mart“

Zaključak po inicijativi vijećnika Kaknjašević Ferida za sanaciju, uređenje i asfaltiranje parkirališta u ulici „Gazi Husrev-bega“ b.b. ispred postojećih garaža

Zaključak po inicijativi vijećnika Mujkić Rasima za uređenje slijedećih parkinga u gradu: parking između Stare općine i Samačke zgrade, parking u Redžepovom, parking između dvije banke i parking u ulici „Zlatnih ljiljana“

Zaključak po inicijativi vijećnika Avdičević Amera za donošenje odluke o sanaciji mosta na rijeci Krivaja (most od ulice „dr. Pinkasa Bandta“, preko rijeke Krivaja do ulice „Gazija“)

Zaključak po inicijativi vijećnika Buljubašić Demira za izgradnju mosta u naseljenom mjestu Skakavac na području MZ „Gostović“

Zaključak po inicijativi vijećnika Mujić Emira za rješavanje problema sa klizištem na lokalnom putu Krivaja – Laz – Pašin Konak

Zaključak po inicijativi vijećnika Mujić Emira za rješavanje problema na igralištu koje se nalazi u ulici „Mehmeda Spahe“, iza zgrade gdje su bili smješteni radio Zavidovići