VIJEĆNIČKA PITANJA I INCIJATIVE SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Vijećnička pitanja i inicijative sa 2. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Odgovori na vijećnička pitanja sa 2. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići

Zaključak po inicijativi vijećnika vijećnika Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije BiH u Gradskom vijeću Zavidovići za donošenje Odluke o organizaciji događaja Izbor sportiste godine za 2022. godinu