Općinsko vijeće Zavidovići za period 2012. – 2016. godina

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Halid Muhić————————————–>Samir Ručić
 2. Hakija Osmić
 3. Nermin Halilčević
 4. Besim Avdić————————————->Zekira Halilović
 5. Haris Ćatić
 6. Amir Mehić
 7. Hakija Bošnjaković
 8. Amira Hadžić
 9. Dervo Bećirović
 10. Nusret Ćatić
 11. Edin Mujkić

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

 1. Gordana Burkić
 2. Jusuf Duraković
 3. Jasmin Marušić
 4. Fuhad Osmić
 5. Radosav Petrović
 6. Jasmin Hasić
 7. Adnan Brčić

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE – SBB BIH

 1. Amra Jupić
 2. Suad Sivić
 3. Sifet Bektić———————————>Sabina Džinić
 4. Nevzet Menzilović

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 1. Nedžad Mahmutović
 2. Arnes Sinanović
 3. Azra Šabanović
 4. Softić Aziz ————–>Džeko Adrović

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

 1. Emir Džinić
 2. Senad Ikanović

STRANKA PENZIONERA – UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH

 1. Sabrija Mehanović