Raniji saziv komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova