Raniji saziv drugostepene komisije za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika