Raniji saziv komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Grada Zavidovići