Općinsko vijeće Zavidovići za period 2000. – 2004. godina

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. Džakmić Safija
 2. Bošnjaković Ismet
 3. Alihodžić Idriz
 4. Mujanović Šefik
 5. Mušić Dervo
 6. Mujkić Mustafa
 7. Mujarić Idriz
 8. Muhić Omer
 9. Šibonjić Vahid
 10. Hamurović Mujo
 11. Polić Mehmed

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE – SOCIJALDEMOKRATI

 1. Berberović Fuad
 2. Bećirović Izet
 3. Osmić Fuhad
 4. Beganović Hašim
 5. Pendić Jerko
 6. Aličković Suad
 7. Mujanović Jasmin
 8. Đerzić Mirsad
 9. Mujanović Jasmina
 10. Čamdžić Redžep

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

 1. Saletović Šemso
 2. Bajramović Edhem
 3. Suljić Hamid
 4. Kadić Enes
 5. Mustafić Refika

LGK-LIBERALNOGRAĐANSKA KOALICIJA BIH (Liberali BIH, GDS BIH)

 1. Vuković Nakib

NOVA HRVATSKA INICIJATIVA ( NHI )

 1. Lučić Anđelko

DS PENZIONERA BiH

 1. Arnautović Džemal

BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA – BPS

 1. Gradinović Nijaz

STRANKA PENZIONERA F BiH

 1. Imširović Derviš