Općinsko vijeće Zavidovići za period 2016. – 2020. godina

Sastav Općinskog vijeća Zavidovići

MANDATNI PERIOD 2016-2020

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:

REDŽO SEFEROVIĆ (A-SDA STRANKA DEMOKRTASKE AKTIVNOSTI)
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA ZAVIDOVIĆI:

NERMIN HALILČEVIĆ (SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE)
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

AMIR MEHIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SDA)

MIRSAD MUJIĆ

NERMIN OSMIĆ

SEVAD MUSTAFIĆ

NUSRET ĆATIĆ

HAKIJA OSMIĆ

ISMET BOŠNJAKOVIĆ

EDIN MUJKIĆ

DERVO BEĆIROVIĆ

ELVEDIN HUSKIĆ
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

DAMIR MEMIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SDP)

GORDANA BURKIĆ

HASAN HASIĆ

IGOR ŠIMŠIĆ

JASMIN MARUŠIĆ

HAKIJA MUJANOVIĆ

AIDA MAHOVAC
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

NEDŽAD MAHMUTOVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SBiH)

FEHIM TUZLIĆ

ARNES SINANOVIĆ
SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ

RAMIZ LATIFOVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika SBB)

AZEM HOROZOVIĆ
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

ADNAN JUPIĆ (2016-2019)

AMER AVDIČEVIĆ (2019-2020)

ZAHID AVDIČEVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

SAMIR ŠIBONJIĆ (predsjednik Kluba vijećnika A-SDA)
DEMOKRATSKA FRONTA

JOSIP ŠPORER
STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

FERID DŽAFEROVIĆ (predsjednik Kluba vijećnika DF i SP/U)

TABELARNI PRIKAZ BROJA VIJEĆNIKA PO POLITIČKIM STRANKAMA-PARTIJAMA:

POLITIČKA STRANKA-PARTIJA BROJ VIJEĆNIKA
SDA – Stranka demokratske akcije 11
SDP – Socijaldemokratska partija BiH 7
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3
SBB – Fahrudin Radončić 2
Građanska demokratska stranka BiH 2
A-SDA Stranka demokratske aktivnosti 2
Demokratksa fronta 1
Stranka penzionera/umirovljenika BiH 1
UKUPNO 29

1. SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1. MIRSAD MUJIĆ
2. NERMIN OSMIĆ
3. AMIR MEHIĆ
4. SEVAD MUSTAFIĆ
5. NUSRET ĆATIĆ
6. NERMIN HALILČEVIĆ
7. HAKIJA OSMIĆ
8. ISMET BOŠNJAKOVIĆ
9. EDIN MUJKIĆ
10. DERVO BEĆIROVIĆ
11. ELVEDIN HUSKIĆ


2. SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

1. GORDANA BURKIĆ
2. DAMIR MEMIĆ
3. HASAN HASIĆ
4. IGOR ŠIMŠIĆ
5. JASMIN MARUŠIĆ
6. HAKIJA MUJANOVIĆ
7. AIDA MAHOVAC


3. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1. NEDŽAD MAHMUTOVIĆ
2. ARNES SINANOVIĆ
3. FEHIM TUZLIĆ


4. SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ

1. AZEM HOROZOVIĆ
2. RAMIZ LATIFOVIĆ


5. GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1. ADNAN JUPIĆ
2. ZAHID AVDIČEVIĆ


6. A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1. SAMIR ŠIBONJIĆ
2. REDŽO SEFEROVIĆ


7. DEMOKRATSKA FRONTA

1. JOSIP ŠPORER


8. STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE

1. FERID DŽAFEROVIĆ