Obavještenje o ovjeri izjava o kandidaturama

Izborna komisija Općine Zavidovići obavještava političke subjekte i njihove kandidate na prestojećim izborima da će OIK Zavidovići vršiti ovjeru izjava o prihvatanju kandidature za učešće na izborima u kancelariji OIK Zavidovići, kancelarija broj 222 prema sljedećem rasporedu:

Od ponedjeljka do petka

u terminu od 13h do 15 h.

Svi kandidati koji žele da svoje izjave ovjere kod ove komisije dužni su pristupiti lično u gore označenom vremenskom periodu,sa sobom ponjeti jedan od važećih identifikacionih dokumenata, te predmetnu izjavu u dva primjerka.