OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DODJELU NOVČANE NAGRADE “NAGRADA ZA POSEBNO NADARENE STUDENTE- ALEN MEHMEDOVIĆ”

Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići da se rok za prijavu na Oglas za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente-Alen Mehmedović” za akademsku 2017/2018. godinu produžava do 10.09.2018.godine.

Tekst Oglasa, Kriterija za dodjelu novčane nagrade za posebno nadarene studente, kao i prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Zavidovići.

PREUZIMANJE:
Tekst Oglasa
Kriteriji
Posebno nadareni studenti prijavni obrazac 2018