Obavještenje o javnoj nabavci “Nabavka i isporuka printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići”, broj: 1374-7-1-66-3-38/18

Općina Zavidovići dana 25.07.2018. godine objavljuje obavještenje o nabavci i isporuci printera, uređaja za plastificiranje, diktafona, bežičnih miševa, eksternih hard diskova, svičeva i monitora za potrebe Općine Zavidovići, broj: 1374-7-1-66-3-38/18.

PREUZIMANJE:

Obavjestenje