Obavještenje o Javnom pozivu za kandidovanje projekata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Obavještavamo sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo Javni poziv za kandidovanje projekata koji će se finansirati kreditom iz Trajnog revolving fonda kod Union banke.

Pravo učešća imaju privredna društva sa sjedištem u FBiH čija je primarna djelatnost metalna proizvodnja, elektro i automobilska industrija, industrija građevinskog materijala i nemetala, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Najniži iznos kredita koji će biti dodijeljen je 100.000 KM, a najviši 900.000 KM.

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv, sa krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, a najkasnije do dana usvajanja budžeta FBiH za 2019. godinu.

Poziv je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva: http://fmeri.gov.ba/.

PREUZIMANJE: