Obavještenje o javnoj nabavci “Transport i isporuka cement betona marke MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići u 2018. godini”, broj: 1374-7-1-41-3-20/18

Općina Zavidovići dana 18.04.2018. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “Transport i isporuka cement betona marke MB 30 za potrebe modernizacije cesta na području Općine Zavidovići u 2018. godini”.

PREUZIMANJE: