Obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija lokalnog puta Zavidovići-Vrbica”, broj: 1374-1-3-49-3-27/18

Općina Zavidovići dana 18.04.2018. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija lokalnog puta Zavidovići-Vrbica”.

PREUZIMANJE: