Obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija klizišta na području općine Zavidovići”, broj: 1374-1-3-51-3-28/18

Općina Zavidovići dana 23.05.2018. godine objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “Sanacija klizišta na području općine Zavidovići”.

PREUZIMANJE: