Obavještenje o javnoj nabavci “Izrada glavnog projekta oborinske kanalizacije na području industrijske zone “Ekonomija-Batvice” i pribavljanje elaborata o izvršenoj reviziji”, broj: 1374-7-2-37-3-18/18

Općina Zavidovići dana 12.04.2018. godine objavljuje Obavještenje o javnoj nabavci “Izrada glavnog projekta oborinske kanalizacije na području industrijske zone “Ekonomija-Batvice” i pribavljanje elaborata o izvršenoj reviziji”.

PREUZIMANJE: