Obavještenje o javnoj nabavci “Izgradnja kolektora iznad naselja Gaj II sa prethodno nabavljenim cijevima od strane investitora”, broj: 1374-7-3-62-3-35/18

Općina Zavidovići objavljuje obavještenje o javnoj nabavci “Izgradnja kolektora iznad naselja Gaj II sa prethodno nabavljenim cijevima od strane investitora”.

PREUZIMANJE: Obavještenje