Mjesna zajednica “Vozuća”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice “Vozuća” u mjesnom domu.
ID broj: 4218320060001
Mobitel: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “VOZUĆA” 

Mjesna zajednica “Vozuća” obuhvata sela i zaseoke: Vozuća, Gornje Polje, Delići, Pavlovići, Osječani, Hodžići, Podobala, Krš, Crnjevo Gornje, Crnjevo Donje, Bare, Bučje, Gaj, Đorići, Stakići, Vukovine, Durakovići, Prnjak, Mitrovice, Pantelići, Mrkaljevići, Brdo, Zabrdo, Šikare, Cvjetovine, Jelići, Vasovine, Gare, Turčinovići, Vasići, Stošnica, Slivići, Velići, Vildani, Kalajiši, Lipa, Jelčići, Pašalići, Cvijanovići, Maričići, Kočarin, Pejići, Miljevići, Predrazi, Janjila, Stog, Hrge, Medići, Trnići, Hadžiće i Kamenica.

Granice Mjesne zajednice “Vozuća”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Krivaja – Smailbašići”.
2. Granica Mjesne zajednice “Vozuća” sa Mjesnom zajednicom “Gostović” do Ljeskovca i kote 956 ostaje nepromijenjena, a od Ljeskovca i kote 956 na brdu Oštrić i koti 862 i dalje Gredom na Stolić i kotu 756, zatim istom Gredom na Visić i trigonometar 613 do izvora Zelenak i brdo Zelen do kote 277 čine granicu sa Mjesnom zajednicom “Mahoje”.
3. Od kote 956 polazi između planine Grokovače i Duge Kose i nastavlja potokom Kozjak do ušća u potok Sajevica blizu kote 519 odakle skreće sjevero-istočno prema Žednom vrhu i između Duge kose, Lukove i Djedovog brda nastavlja do planine Prijevor. Prema Mjesnoj zajednici “Ribnica” od planine Prijevor preko Velike carine, Lipovca, Bara do rijeke Krivaje prelazi rijeku Krivaju, nastavlja između Osječana i Savića, te završava na granici sa općinom Banovići.
4. Sjeveroistočnim dijelom graniči sa općinom Lukavac i Banovići.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “VOZUĆA”

Savjet mjesne zajednice “Vozuća” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Zajim Hadžić, predsjednik Savjeta,
2.  Amel Kapetanović, zamjenik predsjednika Savjeta,
3.  Amira Bihorac, sekretar,
4.  Ćebić Hajro, član Savjeta,
5.  Samir Ručić, član Savjeta,
6.  Arnes Husić, član Savjeta,
7.  Mujo Imamović, član Savjeta,
8.  Eldin Imamović, član Savjeta,
9.  Boško Živković, član Savjeta,
10. Mujo Nevesinjac, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA