Mjesna zajednica “Ribnica”

Sjedište / adresa:  Sjedište mjesne zajednice „Ribnica“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218320220009
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook: MZ Ribnica


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “RIBNICA”

Mjesna zajednica “Ribnica” obuhvata sela i zaseoke: Ribnicu, Gornju Gosovicu, Donju Gosovicu, Nišani, Lađenik, Mujići, Čizme, Vračevac, Predražiće, Prisjeku i Spasojeviće.

Granice Mjesne zajednice “Ribnica”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Vozuća” opisane u članu 24. stav (4),
2. Prema Mjesnoj zajednici “Gostović” od planine Prijevor do Hamzinog brda, nastavlja u pravcu istoka i veže sa općinom Vareš,
3. Sjevero-istočnim dijelom graniči sa općinom Banovići,
4. MZ zajednice “Ribnica” prema MZ “Maoča” opisane su u članu 36. ove Odluke.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “RIBNICA”

Savjet mjesne zajednice “Ribnica” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Emir Karanović, predsjednik Savjeta,
2. Muhamed Karanović, zamjenik predsjednika Savjeta,
3. Vehbija Omerčević, član Savjeta,
4. Adis Zukić, član Savjeta,
5. Nenad Asentić, član Savjeta,
6. Nedžad Zukić, član Savjeta,
7. Moamer Huskić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA