Mjesna zajednica “Dolina – Alići”

Sjedište / adresa: Sjedište Mjesne zajednice „Dolina – Alići“ je u mjesnom domu.
ID broj: 4218320900000
Telefon: 
E-mail:
Web / Facebook:


PODRUČJE MJESNE ZAJEDNICE “DOLINA – ALIĆI”

Mjesna zajednica “Dolina – Alići” obuhvata naseljena mjesta Dolina, Alići i Krtošići.

Granice Mjesne zajednice “Dolina – Alići”:

1. Prema Mjesnoj zajednici “Branioci grada”. Prema mjesnim zajednicama “Rujnica”, “Mećevići” i “Dolac” rijeka Bosna čini prirodnu granicu.
2. Granice Mjesne zajednice “Dolina – Alići”, prema općini Maglaj su granica općina Zavidovići i Maglaj.


SAVJET MJESNE ZAJEDNICE “DOLINA – ALIĆI”

Savjet mjesne zajednice “Dolina – Alići” za mandatni period 2019.-2023. godine čine:

1. Nesib Bajrić, predsjednik Savjeta,
2. Belmin Fejzić, zamjenik predsjednika Savjeta,
3.   Izet Burić, seketar,
4.  Amer Bajrić, član Savjeta,
5.  Fadil Didović, član Savjeta,
6.  Salko Maglajkić, član Savjeta,
7. Ljilja Šimić, član Savjeta.


NAJZNAČAJNI PROJEKTI


FOTO GALERIJA