Međunarodne organizacije

1. Ambasada lokalne demokracije
Predsjednik: Agostino Zanoti,
Kontakt: Slađan Ilić, delegat
Adresa: “Omladinska” br. 10, 72220 Zavidovići,
tel/fax: 387 32 877 008
E-mail: LDAZavidovici@aldaintranet.org,
Web:www.lda-zavidovici.it
2. Liaison Observation Team (LOT)
LOT KUĆA Zavidovići-Ured za saradnju i posmatranje
Adresa: “Dubravački put”, 72220 Zavidovići,
telefon: 387 32 868 431
E-mail: lotzavidovici@yahoo.com