Liste odobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti, manifestacije bratimljenja i ostale manifestacije za 2018. godinu i po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku projektima udruženja-nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2018. godinu

Općina Zavidovići objavljuje listu odobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti, manifestacije bratimljenja i ostale manifestacije za 2018. godinu i listu odobrenih i neodobrenih projekata po Javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa Transfera za podršku projektima udruženja-nevladinom sektoru u Budžetu općine Zavidovići za 2018. godinu.

PREUZIMANJE: