Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2017/2018. godinu

Dana 23.07.2018. godine Općinski načelnik raspisuje Konkurs za dodjelu  stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2017/2018. godinu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ili WEB stranici Općine Zavidovići. Obrasce za prijavu možete preuzeti na INFO pultu Općine Zavidovići ili na WEB stranici Općine.

PREUZIMANJE: