KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA „Nagrada za posebno nadarene studente-Alen Mehmedović“ za akademsku 2017/2018. godinu

KONAČNA  RANG-LISTA  kandidata prijavljenih na Oglas za dodjelu novčane nagrade- „Nagrada za posebno nadarene studente-Alen Mehmedović“ za akademsku 2017/2018. godinu

PREUZIMANJE:
Konačna rang lista