KOMISIJA ZA PRIGOVORE, PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge:

1. SEDINA MRĐANOVIĆ, predsjednik,
2. SELMA SOJKIĆ, zamjenik predsjednika,
3. EDHEM HALILOVIĆ, član,
4. ELMIN DELIĆ, član,
5. AMELA MAČAK, član.