KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELANOSTI, LJUDSKA PRAVA, MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Komisija za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova:

  1. HARIS IBRIĆ, PREDSJEDNIK,
  2. EDIN BUKVIĆ, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA,
  3. ARMIN BAHTIJAREVIĆ, ČLAN,
  4. ALDIN OSMANOVIĆ, ČLAN,
  5. RUČIĆ SAMIR, ČLAN.