KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja:

  1. AMIR ALIĆ, predsjednik,
  2. LEJLA SOFITĆ, zamjenik predsjednika,
  3. ISMETA ŠABIĆ, član,
  4. SENADA ČAMDŽIĆ, član,
  5. SANJIN SANČIĆ, član.