Izvještaj sa Kolegija općinskog načelnika

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je Screenshot_1.jpg

Broj: 02-04-28/21-AP-6
Datum: 19.04.2021. godine

IZVJEŠTAJ SA 2. SJEDNICE KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

                2. sjednica Kolegija općinskog načelnika održana je 19.04.2021. godine sa početkom u 08:05 sati, u Velikoj sali  Općine Zavidovići, prvi sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići.

Prisutni članovi Kolegija općinskog načelnika:

 1. Hašim Mujanović, Općinski načelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Općinskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar općinskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika Službe za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu,
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik načelnika Službe za upravu pitanja boraca, raseljenih lica i izbjeglica,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik načelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Izet Bašić, pomoćnik načelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Odsutni članovi Kolegija općinskog načelnika:

1. Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma,
2.  Nijaz Karahasanović, općinski pravobranilac.

Ostali pozvani na sjednicu Kolegija općinskog načelnika:

1. Nermin Džaferović, šef odjeljenja za geodetske poslove.

Kolegij općinskog načelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije otvorene pijace na području općine Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo Naselje“ Zavidovići,
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići,
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići,
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini
 6. Razno.

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

1. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o utvrđivanju lokacije otvorene pijace na području općine Zavidovići.

2. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Novo Naselje“ Zavidovići.

3. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kamenica“ Zavidovići.

4. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Maoča“ Zavidovići.

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini,

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini.

Sjednica Kolegija općinskog načelnika završena je u 10:50 sati.