Izvještaj sa Kolegija gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ
SA 1. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 01.07.2022. godine sa početkom u 08:15 sati, u Velikoj sali, prvi sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju,
 5. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 6. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu,
 7. Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma,
 8. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 9. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Ostali prisutni: Amira Tadić, šef odsjeka za budžet i trezor.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 • Prijedlog izmjene i dopune Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu,
 • Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu,

Prijedlog izmjene i dopune Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 10:26 sati.