Izvještaj sa 5. sjednice Kolegija Gradonačelnika

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ

SA 5. SJEDNICE KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. sjednica Kolegija gradonačelnika održana je 14.12.2022. godine sa početkom u 08:10 sati, u Kabinetu gradonačelnika, treći sprat zgrade organa uprave Grada Zavidovići.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika bili su prisutni:

 1. Hašim Mujanović, Gradonačelnik,
 2. Samira Pinjić, sekretar Gradskog vijeća Zavidovići,
 3. Nermin Čahtarević, sekretar gradskog organa državne službe,
 4. Džeraldina Miličević, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju
 5. Idriz Alihodžić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu.
 6. Midhat Bajramović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu finansija, budžet i trezor,
 7. Remzo Šogolj, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu civilne zaštite,
 8. Izet Bašić, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova,
 9. Nijaz Karahasanović, Gradski pravobranilac.

Odsutni članovi Kolegija gradonačelnika: Remzo Sinanović, pomoćnik gradonačelnika Službe za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma.

Ostali prisutni: Nermin Džaferović, šef odsjeka za geodetske poslove.

Kolegij gradonačelnika je raspravljao po sljedećem dnevnom redu:

 1. Nacrt Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići,
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Parlić Nedimu, označene sa 1276/51 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice,
 3. Prijedlog Odluke o naknadi za vatrogastvo,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujić Muhamedu radi oblikovanja građevinske čestice,
 5. Razno

Nakon razmatranja tačaka dnevnog reda doneseni su i utvrđeni sljedeći akti:

 1. Zaključak o vraćanju na doradu Nacrta Odluke o standardima, kriterijima, postupku izbora i konačnog imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada Zavidovići.
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Parlić Nedimu, označene sa 1276/51 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice,

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Parlić Nedimu, označene sa 1276/51 k.o. Zavidovići vlasništvo Grada Zavidovići radi oblikovanja građevinske čestice.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za vatrogastvo,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za vatrogastvo.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujić Muhamedu radi oblikovanja građevinske čestice,

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Mujić Muhamedu radi oblikovanja građevinske čestice.

Sjednica Kolegija gradonačelnika završena je u 11:00 sati.