Javni poziv za raspodjelu sredstava na Transferu za podršku projektima  udruženja – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu

Općina Zavidovići dana 24.04.2018. godine raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava na Transferu za podršku projektima  udruženja – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu. Pravo učešća imaju udruženja građana – nevladine organizacije koje su registrovane i imaju sjedište na području općine Zavidovići.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i Web stranici Općine.

Prijave sa navedenom dokumentacijom po Javnom pozivu dostavljati na adresu: Općina Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, Ulica Safet-bega Bašagića Zavidovići, putem Pisarnice Općine ili poštom.

Ostale uslove potrebne za učešće u Javnom pozivu kao i aplikacioni obrazac možete pogledati ovdje: