Javni poziv za dostavljanje projekata koji će se finansirati iz sredstava sa Transfera za kulturne djelatnosti, manifestacije bratimljenja i ostale manifestacije u Budžetu Općine Zavidovići za 2018. godinu

Općina Zavidovići dana 25.04.2018.godine raspisuje Javni poziv za  raspodjele sredstava na Transferu za kulturne djelatnosti, manifestacije bratimljenja i ostale manifestacije u 2018. godini

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju udruženja, kulturno-umjetnička društva, javne ustanove i različite institucije iz oblasti kulture,  koji su registrovani i imaju sjedište na području općine Zavidovići.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine, odnosno do utroška sredstava a najkasnije do 01.12.2018. godine, ukoliko nakon izvršene raspodjele po prijavljenim projektima preostane planiranih sredstava.

Prijave po Javnom pozivu dostavljati na adresu: Općina Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu, Ulica Safvet-bega Bašagića Zavidovići, putem Pisarnice Općine ili poštom.

PREUZIMANJE: