Obavještenje o obaveznom upisu promjena i ažuriranju podataka u registrima poljoprivrednih gazdinstava

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Zavidovići da ukoliko namjeravaju da ostvare podsticaje vezane za poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini da su dužni do 31. marta 2018 godine prijaviti postojeće stanje poljoprivredne proizvodnje u Registru poljoprivrednih gazdinstava u Općini Zavidovići.

Prijave se odnose na već postojeće stanje iz ranije proizvodne godine čime se vrši ažuriranje podataka u registru,  kao i na prijavu novog stanja u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, ili bilo kojih promjena na poljoprivrednom gazdinstvu i u registru te upisati se  u Registar poljoprivrednih gazdinstava što se odnosi na lica koja nisu upisana.

Ažuriranje podataka  u Registru poljoprivrednih gazdinstava i upis novih lica u Registar vrši se svake proizvodne godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje podsticaja samo u periodu od 01. januara do 31. marta u tekućoj godini.

Prijava postojeće poljoprivredne proizvodnje odnosno ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava može se vršiti u navedenom periodu svaki radni dan u zgradi Općine Zavidovići u kancelariji broj 316 kod Višeg stručnog saradnika za poljoprivredu i vodoprivredu.